Det var i 1947 at bedriften så dagens lys. Det første oppdraget var reparasjon og ombygging av "MB Haldis" fra Svolvær

Ta kontakt

Historien

De første årene lå bedriften på Rødseidet, der jobben i hovedsak besto av reparasjoner og ombygging. Det ble bygd kun en båt mens bedriften lå her, dette var en 31-foting bygd i 1950.

I 1950 flyttet bedriften til Måneset. Den første jobben her var ombygging av en 38-foting, som skulle forlenges til 53 fot. Verktøyet som ble brukt på denne tiden var handverktøy som øks, sag og handhøvler. Først i 1955 kom elektrisiteten til Måneset. Da fikk vi lys, og i første omgang en boremaskin.

Av de båtene som var inne til ombygging, huskes spesielt jekten "Hanna Kristofa". Den skulle bygges om til kutter. Ved ferdigstillelse var båten så og si ny, og dette arbeidet ble gjort på 9 måneder. Av lokale båter kan vi nevne galeasen "Vaagen", en 76-foting som ble bygd om til en 92 fots kutter. I en periode på 60-tallet ble det bygd mange småbåter i tre. På disse er det imidlertid ikke noe byggenummer.

I de første årene etter krigen ble det nesten ikke bygd nye båter i landet. Man fikk ikke byggetillatelse for nybåter på grunn av rasjoneringer. Flåten som ble ødelagt under krigen måtte først bygges opp igjen, så kun reparasjonstillatelser bli gitt. Den gang var det svensk furu som ble brukt til å bygge opp båtene igjen. Bedriften fikk 2,5 kroner i timen for arbeid som ble utført på denne tiden. Fagfolk hadde 2 kroner dagen i lønn.

I de første årene var det bare treverk som ble benyttet i bedriften. I 1975 begynte vi imidlertid så smått å benytte aluminium, blant annet til overbygg og dekk. Naustet ble satt opp i 1952, og her kunne det bygges båter opp til 72 fot. Naustet var et saghus fra Namsos som ble fraktet hit.

I 1983 ble den første rene aluminiumsbåten bygd. Siden den tid er det kun bygd aluminiumsbåter her, med unntak av en trebåt, i 1985. Utviklingen i bedriften har siden oppstarten i 1947 vært enorm. Markedet har også forandret seg en del siden vi startet. Etter krigen var det gjenreising av båter som sysselsatte folkene, senere kom bygging av fiskesjarker. Etter hvert kom aluminiumen og skapte nye muligheter. Bedriften var tidlig ute med bygging av båter til oppdrettsnæringen. Fiskebåter ble modifisert slik at det var mer tilpasset oppdretterne.

Bedriften har ikke hatt samme navn hele tiden. Det startet med Kåre Holthe båtbyggeri. Så gikk bedriften inn i kompaniskap og ble til Kåre Holthe Slip og Båtbyggeri til dagens aksjeselskap som har fått navnet Kåre Holthe & Sønner As.

Bedriften i dag

Vi er i dag 11 ansatte. Vår hovedaktivitet er å bygge båter, men gjør også reparasjoner og oppgraderinger. I tillegg tar vi imot andre oppdrag.