233 Frigg

Eier: Lerøy Midnor A/S, levert oktober 2013

Stinger 1000 HP-P
Motor: Steyr SE236E40
Lengde: 10m Bredde:3,20m