255 Helmine

Kunde: Vevelstad gjestegård

Motor:  2x Volvo Penta 380DPI

Framdrift:  Hekkaggregat
Lengde: 13,0m  Bredde: 3,8m